ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--16410Tue, 23 Mar 2021 08:51:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30515
-rw-rw-r--16410Fri, 06 Aug 2021 08:46:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32373
-rw-rw-r--16410Fri, 15 May 2020 01:26:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12373
-rw-rw-r--16410Sun, 31 May 2020 07:31:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12844
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 00:56:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15199
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 03:31:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17994
-rw-rw-r--16410Tue, 02 Jun 2020 02:09:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18411
-rw-rw-r--16410Mon, 18 May 2020 09:01:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19416
-rw-rw-r--16410Sat, 30 May 2020 09:11:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19431
-rw-rw-r--16410Sat, 30 May 2020 21:52:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19974
-rw-rw-r--16410Wed, 13 May 2020 23:14:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2204
-rw-rw-r--16410Sun, 17 May 2020 09:28:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22274
-rw-rw-r--16410Wed, 13 May 2020 22:30:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24794
-rw-rw-r--16410Sun, 17 May 2020 09:03:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24927
-rw-rw-r--16410Mon, 18 May 2020 12:20:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25152
-rw-rw-r--16410Sun, 17 May 2020 07:03:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25308
-rw-rw-r--16410Fri, 15 May 2020 00:56:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28596
-rw-rw-r--16410Sun, 17 May 2020 22:02:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2905
-rw-rw-r--16410Wed, 13 May 2020 01:02:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-475
-rw-rw-r--16410Wed, 10 Jun 2020 02:31:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4924
-rw-rw-r--16410Fri, 15 May 2020 20:04:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8328
-rw-rw-r--16410Sat, 30 May 2020 22:53:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8343
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 23:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10007
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10030
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 03:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10039
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10183
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10259
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 02:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10320
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 00:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10321
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 12:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10322
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 17:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10333
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 02:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10364
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 07:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10387
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 05:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10394
-rw-rw-r--16410Fri, 15 May 2020 01:04:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10453
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10500
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10555
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 02:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10588
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10601
-rw-rw-r--16410Mon, 01 Jun 2020 23:59:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10642
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 04:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10744
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 06:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10762
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 18:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10770
-rw-rw-r--16410Sun, 17 May 2020 02:00:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10846
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 20:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10892
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 20:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10896
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 06:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10935
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-10991
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11070
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1120
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11271
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 17:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11305
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 10:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11356
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11361
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 21:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11478
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 04:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1149
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 14:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11625
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 20:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11628
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1163
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11678
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 10:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1171
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 03:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11787
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11809
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 17:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11838
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11869
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 04:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11923
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-11969
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 00:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12054
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 23:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12275
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 13:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12277
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12376
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 23:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12383
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 03:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1244
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12486
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12506
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12529
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 08:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1255
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 18:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12559
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 12:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12603
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12783
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 13:58:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12829
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 14:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12839
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 07:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-12991
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 18:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13002
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 08:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13014
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13059
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 19:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13086
-rw-rw-r--16410Sat, 28 Aug 2021 12:23:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13112
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 18:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13224
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 17:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13238
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 11:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13271
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13335
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1335
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 06:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13368
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13424
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 13:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13434
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 03:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13472
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13731
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13732
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 07:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13769
-rw-rw-r--16410Mon, 01 Jun 2020 02:30:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1385
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1390
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13955
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 19:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-13983
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 05:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14044
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 12:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14155
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 05:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1417
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14203
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 08:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14303
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14335
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 07:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14488
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14515
-rw-rw-r--16410Fri, 15 May 2020 20:00:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1459
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 10:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14679
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 04:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14730
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14795
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 08:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14853
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 15:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1489
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14919
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 15:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1494
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14950
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-14986
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15042
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1520
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15220
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15226
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 15:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15304
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 19:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15309
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 23:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15331
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 18:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15355
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 09:25:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15397
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 01:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15402
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15419
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15426
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1546
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 11:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15514
-rw-rw-r--16410Sun, 17 May 2020 09:26:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15526
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15623
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15665
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15760
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 19:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15879
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 20:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15881
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 00:53:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-15980
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 20:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16045
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16080
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 02:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16121
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 09:25:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16160
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 12:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16169
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 05:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16175
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16255
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16312
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16328
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16367
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16426
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 11:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16540
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 23:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16618
-rw-rw-r--16410Sun, 31 May 2020 15:07:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16804
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 09:25:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16852
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16895
-rw-rw-r--16410Wed, 13 May 2020 22:35:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-16990
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 08:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17017
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 04:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17022
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 19:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17148
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 19:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17195
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17232
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17297
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17436
-rw-rw-r--16410Thu, 19 Dec 2019 00:37:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17453
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 06:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17504
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 02:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17524
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17531
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 07:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17537
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 05:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17585
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17599
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 08:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17612
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 04:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17621
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 11:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17678
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17801
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-17822
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18005
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1804
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 16:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1809
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18190
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18230
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 04:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18304
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 20:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18415
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18431
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 06:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18543
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 23:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18566
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 14:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18599
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18662
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 13:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18732
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-1876
-rw-rw-r--16410Mon, 18 May 2020 13:32:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18839
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18847
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 23:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18970
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-18992
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19033
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19052
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 01:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19068
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 23:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19258
-rw-rw-r--16410Wed, 13 May 2020 04:42:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19259
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19493
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 14:01:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19684
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 14:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19771
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19836
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-19958
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 04:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20022
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 08:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20029
-rw-rw-r--16410Mon, 11 May 2020 01:52:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20053
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 09:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20062
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 22:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20068
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 05:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20081
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 08:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20093
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 15:18:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20382
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 07:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20604
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20628
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20805
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20824
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 17:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20838
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 01:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20842
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 19:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20843
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20849
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-20877
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 14:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2102
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 09:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21195
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 11:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21215
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21265
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 15:46:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21283
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21322
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21333
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 11:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21440
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 07:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21456
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 06:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21466
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 21:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21534
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 08:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21552
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 16:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21599
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 12:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21610
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 11:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21713
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 17:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21866
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 23:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21944
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 02:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-21971
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 19:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22263
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 05:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22361
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 22:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22475
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 01:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22523
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 13:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22532
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 20:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22597
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 16:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22660
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22691
-rw-rw-r--16410Sat, 16 May 2020 06:38:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22717
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 07:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2279
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22838
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 09:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22841
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2286
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 02:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22879
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 11:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22901
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22951
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-22987
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 20:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23044
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23073
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23250
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23315
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23323
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23365
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 16:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23374
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23489
-rw-rw-r--16410Mon, 18 May 2020 11:08:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23492
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 14:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23537
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 21:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23545
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 19:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23552
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 23:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23605
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-23728
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2376
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 06:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24018
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24181
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 21:25:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24193
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 15:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24249
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 19:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24328
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 08:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24424
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24444
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24536
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 22:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24562
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2458
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 17:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24623
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24684
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 01:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24686
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 02:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24894
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 20:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-24912
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 08:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25035
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25045
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 05:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25059
-rw-rw-r--16410Tue, 02 Jun 2020 00:40:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25074
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 18:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25080
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25095
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25173
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25326
-rw-rw-r--16410Mon, 30 Aug 2021 08:24:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25343
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 18:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25387
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25556
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 05:25:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2565
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25693
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 08:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25876
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25912
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 19:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-25919
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 03:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26022
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 18:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26121
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26161
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26184
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26219
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26301
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26311
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 19:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26359
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26366
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26394
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 03:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26411
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 10:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26424
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26530
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 01:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26561
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 07:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26615
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26633
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 09:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26749
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 14:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26785
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 13:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26802
-rw-rw-r--16410Sat, 16 May 2020 08:53:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26818
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 13:25:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26824
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 13:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26846
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 16:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26861
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26894
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2690
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 20:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-26910
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 13:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27053
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 11:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27098
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 10:25:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27112
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 20:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27152
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 07:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27166
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27204
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27238
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 21:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2728
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27361
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 23:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27371
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27444
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27461
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27555
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 07:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27615
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 14:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27650
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27730
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27732
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27753
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 09:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2776
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27768
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27842
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 01:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-27887
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 04:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28114
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 11:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28170
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 01:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28179
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 09:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28213
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28383
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 10:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28420
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 20:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2844
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 19:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28486
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 19:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2854
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 07:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28618
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 07:05:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28660
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28667
-rw-rw-r--16410Wed, 13 May 2020 17:40:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28786
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28788
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28843
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28862
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-28948
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29045
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29136
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 19:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29153
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 10:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29175
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 00:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29216
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29220
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29404
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 01:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29455
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 01:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29580
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 13:25:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29610
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29614
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29636
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 22:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29734
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 07:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2982
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29826
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-2988
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-29960
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 09:50:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30048
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30076
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30094
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30172
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30196
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 03:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30197
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 20:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30244
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 19:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30369
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 15:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30397
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3044
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 07:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30447
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 19:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30537
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30548
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30559
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 14:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30640
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3071
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30713
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 10:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30740
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 10:25:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30755
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 00:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3076
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 20:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30831
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 02:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30897
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 13:19:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30911
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-30913
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3098
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31070
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3112
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 17:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3122
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31223
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31245
-rw-rw-r--16410Wed, 13 May 2020 17:19:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31347
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 01:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31401
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31437
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 04:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31450
-rw-rw-r--16410Sat, 30 May 2020 04:22:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31487
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 20:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31618
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 10:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31646
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 17:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31725
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31835
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 22:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31909
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 11:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-31948
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 19:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32016
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32026
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 22:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3203
-rw-rw-r--16410Mon, 01 Jun 2020 23:33:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32147
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 20:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32230
-rw-rw-r--16410Sat, 16 May 2020 23:15:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32249
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32262
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 00:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32268
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32386
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 13:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32506
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 03:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32594
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 03:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32651
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 21:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32743
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 14:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-32759
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3280
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 03:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3299
-rw-rw-r--16410Sat, 30 May 2020 23:42:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3398
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 22:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-344
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 22:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3493
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 00:03:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3504
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 16:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3569
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3666
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 20:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3740
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 13:25:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-378
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 20:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-386
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-388
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 18:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-3910
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 07:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4016
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 05:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-403
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4130
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 10:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-419
-rw-rw-r--16410Fri, 15 May 2020 00:39:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4218
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 20:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4287
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 00:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4350
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 18:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4370
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 14:11:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4661
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 15:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4769
-rw-rw-r--16410Fri, 29 May 2020 22:56:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4770
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 15:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4855
-rw-rw-r--16410Fri, 15 May 2020 21:13:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4901
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 12:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-4909
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 12:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5036
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5046
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 09:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5056
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 23:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5066
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 16:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5122
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 15:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5175
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 06:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5185
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 03:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5225
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 04:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5247
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 03:17:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5446
-rw-rw-r--1640Sun, 20 Oct 2019 08:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5504
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5521
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5541
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 18:55:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5542
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 05:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5567
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 19:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5679
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 21:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5680
-rw-rw-r--16410Mon, 18 May 2020 15:31:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5719
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 12:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5809
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 21:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5839
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5846
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 06:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-5957
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6198
-rw-rw-r--16410Sun, 17 May 2020 05:42:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6237
-rw-rw-r--16410Tue, 12 May 2020 03:02:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6471
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 12:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6504
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6535
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 06:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6581
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 20:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6940
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 07:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6956
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 14:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-6984
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 09:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7003
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 05:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7026
-rw-rw-r--1640Fri, 18 Oct 2019 15:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7082
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7121
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 09:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7163
-rw-rw-r--16410Sat, 16 May 2020 15:24:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7362
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7368
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 03:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7403
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7538
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 01:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7555
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 16:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7625
-rw-rw-r--16410Thu, 14 May 2020 13:44:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7645
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 13:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7705
-rw-rw-r--1640Tue, 08 Oct 2019 14:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7743
-rw-rw-r--16410Sat, 16 May 2020 15:48:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7766
-rw-rw-r--16410Sat, 16 May 2020 06:57:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7785
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 07:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7802
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 12:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7830
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 17:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7848
-rw-rw-r--1640Sat, 05 Oct 2019 17:51:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-797
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 09:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-7978
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 07:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8018
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 00:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8031
-rw-rw-r--16410Fri, 29 May 2020 18:10:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8076
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 06:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8201
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 20:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8225
-rw-rw-r--1640Tue, 12 Nov 2019 02:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-825
-rw-rw-r--16410Mon, 01 Jun 2020 06:11:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8346
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8441
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8485
-rw-rw-r--1640Sat, 19 Oct 2019 00:05:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8496
-rw-rw-r--16410Sat, 16 May 2020 14:48:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8505
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 02:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8559
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 16:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8560
-rw-rw-r--1640Fri, 11 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8587
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 21:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8601
-rw-rw-r--1640Fri, 04 Oct 2019 04:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8675
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8709
-rw-rw-r--16410Sat, 30 May 2020 03:41:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8723
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 10:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8741
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 02:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8764
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 14:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8886
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 19:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8917
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 12:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-8962
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 21:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9015
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 13:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9131
-rw-rw-r--1640Wed, 09 Oct 2019 08:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9136
-rw-rw-r--1640Mon, 14 Oct 2019 07:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9199
-rw-rw-r--1640Sun, 06 Oct 2019 11:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9237
-rw-rw-r--16410Sun, 31 May 2020 00:07:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9278
-rw-rw-r--1640Wed, 02 Oct 2019 22:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9295
-rw-rw-r--1640Mon, 07 Oct 2019 12:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9370
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 18:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9409
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 07:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9411
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 05:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9429
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 21:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9456
-rw-rw-r--1640Sun, 13 Oct 2019 17:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9463
-rw-rw-r--1640Thu, 14 Nov 2019 00:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9471
-rw-rw-r--1640Thu, 17 Oct 2019 15:05:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9501
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 15:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9505
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 02:25:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9604
-rw-rw-r--1640Wed, 13 Nov 2019 14:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9636
-rw-rw-r--1640Tue, 15 Oct 2019 01:50:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-964
-rw-rw-r--1640Sat, 12 Oct 2019 03:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9646
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 19:25:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-968
-rw-rw-r--1640Thu, 10 Oct 2019 21:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9725
-rw-rw-r--1640Mon, 11 Nov 2019 14:22:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9734
-rw-rw-r--1640Wed, 16 Oct 2019 02:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-984
-rw-rw-r--1640Thu, 03 Oct 2019 18:50:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-se01.grid.arn.dz-2811-9855
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 01:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10042
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 11:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10161
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10172
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 07:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10194
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 11:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10260
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 10:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10261
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 15:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10364
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 15:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10389
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 09:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1052
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 20:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1057
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 22:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10571
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 02:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10649
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 10:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10672
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 20:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10712
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 22:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10720
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 14:19:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10967
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 07:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1097
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-10991
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 19:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11076
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11081
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 22:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11097
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 00:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11209
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 01:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11211
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 10:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11319
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 09:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11358
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 14:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11377
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 07:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11434
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 15:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1144
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 11:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11442
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 11:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11515
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 23:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11570
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 02:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11611
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 12:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1163
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 18:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11653
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 03:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11742
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 11:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1180
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 15:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11856
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 20:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11858
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 21:19:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-11978
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12088
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 06:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1215
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 05:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12292
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 01:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12302
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 15:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12318
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 18:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1240
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 01:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12409
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 09:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12422
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 02:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12495
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 22:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12563
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 17:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12578
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 00:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12664
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 20:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12723
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 00:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12766
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 19:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12785
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 13:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-12879
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 04:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1295
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 02:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13093
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 11:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13117
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 12:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13135
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 15:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13185
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13258
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 09:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13287
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 01:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13342
-rw-rw-r--15410Sun, 24 Nov 2019 17:12:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1336
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 06:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13407
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 17:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13438
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 06:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13454
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 18:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13584
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13606
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 16:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13617
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 19:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1367
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 20:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13769
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 18:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-13799
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 08:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14118
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 05:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14168
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 05:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14176
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 18:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1418
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 17:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14233
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 07:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14250
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 09:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14658
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14712
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 02:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14722
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 12:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14725
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 10:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14790
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 09:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14810
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 10:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14841
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14919
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 18:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-14999
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 21:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15005
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 16:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15068
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 00:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15141
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 20:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15197
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 19:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15273
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 05:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15385
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 17:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15394
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 15:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15476
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 11:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15484
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15490
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 07:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15509
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 18:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15528
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 00:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15574
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 06:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15584
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 19:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15585
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 12:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15643
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 17:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15783
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 01:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15859
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-15922
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 16:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16151
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 09:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16152
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 19:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16196
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 15:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16265
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 23:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16273
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 01:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16321
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 11:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16369
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 22:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16445
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 02:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16446
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 15:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16493
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 04:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16536
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 12:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1669
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 10:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16710
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 22:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1691
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 10:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-16912
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 06:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17069
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 18:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17221
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17274
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17417
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17491
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17563
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 07:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17579
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 04:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17639
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 07:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1772
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 01:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17885
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17953
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 22:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-17975
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 11:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1800
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 17:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18011
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 04:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18047
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 22:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18117
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 01:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18207
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18222
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 09:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18273
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 20:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18276
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 10:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18277
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 11:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18280
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 00:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18308
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 20:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1841
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 13:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1843
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 16:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18501
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 07:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18540
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18599
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 15:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18610
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 21:48:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18612
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 05:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18677
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 20:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18739
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 02:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18766
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-1878
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 23:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18783
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 10:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18877
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 01:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18966
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 02:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-18996
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 22:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19092
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 09:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19131
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19218
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 14:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19229
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 20:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19473
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 06:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19584
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 11:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19620
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 04:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19656
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 08:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19844
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 16:19:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19850
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 11:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-19871
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 05:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20030
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 07:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20072
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20127
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 03:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20137
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 14:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20145
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 00:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20146
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 23:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20151
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 18:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20163
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 21:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20278
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20374
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 02:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20376
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 13:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20401
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 20:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20434
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 22:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20561
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 10:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20585
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 15:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-20699
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 02:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2109
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 19:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21223
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 03:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21236
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 21:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21375
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 09:19:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21442
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21585
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 07:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21598
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 06:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21638
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 09:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21658
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 23:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21705
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 16:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21711
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21712
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21725
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 16:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21787
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 23:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21851
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 10:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21861
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-21895
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22049
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 00:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22103
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 19:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22213
-rw-rw-r--15410Sun, 05 Jul 2020 05:17:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22245
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 15:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22250
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 10:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22363
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2242
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 11:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22431
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22530
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 14:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22595
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 14:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22708
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 09:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22711
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 20:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22781
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 14:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22900
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 19:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22922
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 14:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-22997
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 05:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23031
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 18:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23109
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 17:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23115
-rw-rw-r--15410Sun, 08 Dec 2019 13:42:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23156
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 22:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23157
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 00:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23344
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 14:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23397
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23461
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 13:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23490
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 16:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23517
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23659
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 05:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23669
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 23:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23734
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 11:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23806
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 01:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2390
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 15:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-23915
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 23:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2398
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 10:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24127
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 20:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24185
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 00:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24389
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24402
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 20:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24467
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24488
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 21:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24560
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24648
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24662
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 15:20:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24715
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 20:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24723
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 16:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24735
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24759
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 01:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2481
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 07:48:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24822
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 15:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-24854
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 20:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2499
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 05:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25188
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 06:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25419
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 19:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25662
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 16:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2569
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 06:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25718
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 18:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25724
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 03:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2574
-rw-rw-r--15410Mon, 18 May 2020 08:42:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25784
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 13:19:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25805
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25814
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 05:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-25874
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 01:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26003
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26182
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 15:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26288
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 17:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26486
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 01:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26515
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 09:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26655
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 12:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26783
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 04:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2680
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 07:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26866
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 16:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26894
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 06:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26906
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 19:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-26987
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 14:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27040
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 05:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27052
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 22:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27080
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 14:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27089
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 06:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27090
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 02:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27094
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 07:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2717
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 14:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27227
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 11:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27230
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 07:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27383
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 23:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27411
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 06:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27428
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 09:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27483
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 13:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27585
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 10:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27676
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 23:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27700
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 05:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27881
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 00:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27889
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 14:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27897
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 22:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-27975
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 10:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2799
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 23:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28026
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 02:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28236
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28265
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 21:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28319
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28491
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 06:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28523
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28588
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 21:48:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28618
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 22:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28626
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 07:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28673
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 07:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28702
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 23:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28703
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 15:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28733
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28812
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 08:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28832
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 05:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28844
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 03:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28852
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 04:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28876
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 12:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28902
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 04:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-28926
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 03:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29010
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 10:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29040
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 18:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29219
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 03:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29274
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29368
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 18:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29376
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 07:48:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29404
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 21:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29409
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 12:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29563
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 21:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29602
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-2965
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 06:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29661
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 22:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29722
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 19:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29743
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 05:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29845
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 19:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29891
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 06:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-29919
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30145
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30258
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 12:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30292
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 04:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30328
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30359
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 22:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30394
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 22:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30492
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 16:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30552
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 13:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30736
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 19:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30739
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 05:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30839
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 16:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30857
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 23:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30881
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 12:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30904
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 14:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-30941
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 18:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31044
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 12:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31095
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 07:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3115
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 13:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31162
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 10:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31192
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31396
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 23:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31423
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 07:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31443
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 22:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31464
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 04:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31616
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 14:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31710
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 19:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3179
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 15:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31795
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 12:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31848
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 08:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31850
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 17:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31861
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3189
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 17:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31938
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 23:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-31939
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 11:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32056
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 04:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32067
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32167
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 21:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32318
-rw-rw-r--1540Tue, 19 Nov 2019 05:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32396
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 12:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32470
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 20:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32476
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32512
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32528
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 20:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32569
-rw-rw-r--1540Sat, 05 Oct 2019 20:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3270
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 23:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32723
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 03:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-32732
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3299
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 22:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3393
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 17:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3458
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 18:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3511
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 05:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3515
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 22:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3634
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 16:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3712
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 13:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3741
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 12:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3753
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 06:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3793
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3800
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 02:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3887
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 09:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3969
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 05:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-3984
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 23:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4002
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4003
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4031
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 03:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4180
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 17:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-435
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 03:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4436
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 06:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4557
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 07:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-456
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4573
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 09:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4686
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 02:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4709
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 14:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4759
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 17:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4786
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 13:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4960
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 18:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-4983
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 09:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5246
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 01:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5387
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 02:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5403
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 13:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5464
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 07:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5498
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 06:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5507
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 06:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5568
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 18:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5581
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 18:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5674
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 18:49:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5748
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 20:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5801
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5822
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 03:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5845
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 11:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5923
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 01:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5938
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 01:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5942
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-5976
-rw-rw-r--1540Thu, 14 Nov 2019 00:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6196
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 21:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6222
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 16:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6295
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 10:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6529
-rw-rw-r--1540Sun, 20 Oct 2019 03:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6538
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 19:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6548
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 12:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6615
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 17:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6625
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 04:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6670
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 01:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6743
-rw-rw-r--1540Wed, 16 Oct 2019 11:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6756
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 13:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6791
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 15:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6793
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 12:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-6886
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 01:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7035
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 14:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7071
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 02:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7157
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 02:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7199
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 16:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7279
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 02:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7388
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 09:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7513
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 19:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7537
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 04:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7615
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 05:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7630
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 09:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7634
-rw-rw-r--1540Thu, 17 Oct 2019 16:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7739
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 00:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7741
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 18:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-775
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 12:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7779
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 10:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7810
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 14:48:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7896
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 14:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-7942
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 19:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8001
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 03:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8019
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 14:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-815
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 16:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8191
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 05:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8258
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 22:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8266
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 18:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8277
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 19:19:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8323
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 16:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8334
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 23:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8481
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 11:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8487
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 11:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8520
-rw-rw-r--1540Sat, 12 Oct 2019 12:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8532
-rw-rw-r--1540Tue, 15 Oct 2019 19:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-857
-rw-rw-r--1540Wed, 13 Nov 2019 05:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8571
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 02:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8634
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 02:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8655
-rw-rw-r--1540Thu, 10 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8702
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 09:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8750
-rw-rw-r--1540Sat, 19 Oct 2019 21:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8817
-rw-rw-r--1540Tue, 08 Oct 2019 03:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8921
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 10:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-8981
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 23:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-902
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 23:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9135
-rw-rw-r--1540Sun, 13 Oct 2019 20:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9280
-rw-rw-r--1540Mon, 07 Oct 2019 04:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9327
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 12:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9359
-rw-rw-r--1540Wed, 02 Oct 2019 16:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9375
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 01:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9400
-rw-rw-r--1540Tue, 12 Nov 2019 00:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9424
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 15:19:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9472
-rw-rw-r--1540Wed, 09 Oct 2019 14:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9523
-rw-rw-r--1540Mon, 14 Oct 2019 21:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9550
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 06:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9574
-rw-rw-r--1540Fri, 11 Oct 2019 23:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9588
-rw-rw-r--1540Fri, 18 Oct 2019 05:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9645
-rw-rw-r--1540Thu, 03 Oct 2019 08:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9667
-rw-rw-r--1540Sun, 06 Oct 2019 02:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9681
-rw-rw-r--15410Sun, 16 Feb 2020 15:51:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9712
-rw-rw-r--1540Fri, 04 Oct 2019 10:48:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9789
-rw-rw-r--1540Mon, 11 Nov 2019 19:19:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se01.grid.arn.dz-2811-9991
-rw-rw-r--1002.9KTue, 28 Sep 2021 16:10:16 GMTstoragesummary.json
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 16:09:44 GMTstoragesummary.json.1570032584
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 16:25:37 GMTstoragesummary.json.1570033537
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 17:07:36 GMTstoragesummary.json.1570036055
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 18:02:12 GMTstoragesummary.json.1570039331
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 19:09:21 GMTstoragesummary.json.1570043361
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 20:12:26 GMTstoragesummary.json.1570047145
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 21:09:41 GMTstoragesummary.json.1570050580
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 22:06:33 GMTstoragesummary.json.1570053993
-rw-rw-r--1000Wed, 02 Oct 2019 23:15:17 GMTstoragesummary.json.1570058116
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 00:07:25 GMTstoragesummary.json.1570061245
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 01:07:36 GMTstoragesummary.json.1570064856
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 02:14:00 GMTstoragesummary.json.1570068840
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 03:07:37 GMTstoragesummary.json.1570072057
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 04:06:29 GMTstoragesummary.json.1570075589
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 05:10:10 GMTstoragesummary.json.1570079410
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 06:05:20 GMTstoragesummary.json.1570082720
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 07:05:46 GMTstoragesummary.json.1570086346
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 08:02:34 GMTstoragesummary.json.1570089754
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 09:11:41 GMTstoragesummary.json.1570093901
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 10:11:36 GMTstoragesummary.json.1570097495
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 11:14:27 GMTstoragesummary.json.1570101267
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 12:11:30 GMTstoragesummary.json.1570104690
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 13:11:23 GMTstoragesummary.json.1570108283
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 14:14:00 GMTstoragesummary.json.1570112040
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 15:15:54 GMTstoragesummary.json.1570115753
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 16:07:23 GMTstoragesummary.json.1570118843
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 17:11:25 GMTstoragesummary.json.1570122685
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 18:03:24 GMTstoragesummary.json.1570125803
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 19:07:00 GMTstoragesummary.json.1570129620
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 20:03:41 GMTstoragesummary.json.1570133021
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 21:08:18 GMTstoragesummary.json.1570136898
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 22:14:05 GMTstoragesummary.json.1570140845
-rw-rw-r--1000Thu, 03 Oct 2019 23:02:14 GMTstoragesummary.json.1570143734
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 00:07:28 GMTstoragesummary.json.1570147648
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 01:05:24 GMTstoragesummary.json.1570151124
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 02:03:20 GMTstoragesummary.json.1570154600
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 03:10:58 GMTstoragesummary.json.1570158658
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 04:12:10 GMTstoragesummary.json.1570162330
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 05:16:08 GMTstoragesummary.json.1570166168
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 06:10:12 GMTstoragesummary.json.1570169412
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 07:10:11 GMTstoragesummary.json.1570173011
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 08:07:02 GMTstoragesummary.json.1570176422
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 09:06:28 GMTstoragesummary.json.1570179988
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 10:01:51 GMTstoragesummary.json.1570183311
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 11:15:26 GMTstoragesummary.json.1570187726
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 12:01:52 GMTstoragesummary.json.1570190512
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 13:07:19 GMTstoragesummary.json.1570194438
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 14:15:44 GMTstoragesummary.json.1570198544
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 15:13:20 GMTstoragesummary.json.1570201999
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 16:01:56 GMTstoragesummary.json.1570204916
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 17:01:42 GMTstoragesummary.json.1570208502
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 18:15:18 GMTstoragesummary.json.1570212918
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 19:10:19 GMTstoragesummary.json.1570216219
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 20:14:59 GMTstoragesummary.json.1570220099
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 21:04:04 GMTstoragesummary.json.1570223044
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 22:07:51 GMTstoragesummary.json.1570226871
-rw-rw-r--1000Fri, 04 Oct 2019 23:15:24 GMTstoragesummary.json.1570230924
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 00:10:46 GMTstoragesummary.json.1570234246
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 01:10:08 GMTstoragesummary.json.1570237808
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 02:08:46 GMTstoragesummary.json.1570241326
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 03:16:01 GMTstoragesummary.json.1570245361
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 04:16:16 GMTstoragesummary.json.1570248976
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 05:09:08 GMTstoragesummary.json.1570252147
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 06:05:43 GMTstoragesummary.json.1570255543
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 07:08:13 GMTstoragesummary.json.1570259293
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 08:08:58 GMTstoragesummary.json.1570262938
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 09:06:29 GMTstoragesummary.json.1570266389
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 10:02:15 GMTstoragesummary.json.1570269734
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 11:04:50 GMTstoragesummary.json.1570273490
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 12:06:46 GMTstoragesummary.json.1570277205
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 13:15:02 GMTstoragesummary.json.1570281302
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 14:04:08 GMTstoragesummary.json.1570284248
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 15:12:10 GMTstoragesummary.json.1570288330
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 16:12:19 GMTstoragesummary.json.1570291939
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 17:12:53 GMTstoragesummary.json.1570295573
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 18:08:07 GMTstoragesummary.json.1570298887
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 19:14:17 GMTstoragesummary.json.1570302857
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 20:08:26 GMTstoragesummary.json.1570306106
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 21:02:17 GMTstoragesummary.json.1570309337
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 22:14:28 GMTstoragesummary.json.1570313668
-rw-rw-r--1000Sat, 05 Oct 2019 23:03:44 GMTstoragesummary.json.1570316624
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 00:04:26 GMTstoragesummary.json.1570320266
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 01:09:47 GMTstoragesummary.json.1570324187
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 02:13:18 GMTstoragesummary.json.1570327998
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 03:14:42 GMTstoragesummary.json.1570331682
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 04:06:21 GMTstoragesummary.json.1570334781
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 05:02:34 GMTstoragesummary.json.1570338154
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 06:05:37 GMTstoragesummary.json.1570341937
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 07:12:31 GMTstoragesummary.json.1570345951
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 08:15:56 GMTstoragesummary.json.1570349756
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 09:15:47 GMTstoragesummary.json.1570353347
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 10:12:30 GMTstoragesummary.json.1570356750
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 11:02:45 GMTstoragesummary.json.1570359765
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 12:03:04 GMTstoragesummary.json.1570363384
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 13:08:21 GMTstoragesummary.json.1570367300
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 14:10:47 GMTstoragesummary.json.1570371047
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 15:16:11 GMTstoragesummary.json.1570374970
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 16:02:38 GMTstoragesummary.json.1570377758
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 17:09:43 GMTstoragesummary.json.1570381782
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 18:08:31 GMTstoragesummary.json.1570385311
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 19:14:25 GMTstoragesummary.json.1570389265
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 20:03:07 GMTstoragesummary.json.1570392187
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 21:09:35 GMTstoragesummary.json.1570396175
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 22:06:43 GMTstoragesummary.json.1570399603
-rw-rw-r--1000Sun, 06 Oct 2019 23:15:56 GMTstoragesummary.json.1570403756
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 00:01:58 GMTstoragesummary.json.1570406517
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 01:15:07 GMTstoragesummary.json.1570410907
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 02:02:30 GMTstoragesummary.json.1570413750
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 03:10:20 GMTstoragesummary.json.1570417820
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 04:04:33 GMTstoragesummary.json.1570421073
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 05:07:50 GMTstoragesummary.json.1570424870
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 06:11:09 GMTstoragesummary.json.1570428669
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 07:11:53 GMTstoragesummary.json.1570432313
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 09:08:33 GMTstoragesummary.json.1570439312
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 10:14:23 GMTstoragesummary.json.1570443263
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 11:13:17 GMTstoragesummary.json.1570446797
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 12:10:04 GMTstoragesummary.json.1570450204
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 13:12:18 GMTstoragesummary.json.1570453938
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 14:02:50 GMTstoragesummary.json.1570456970
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 15:01:39 GMTstoragesummary.json.1570460499
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 16:15:19 GMTstoragesummary.json.1570464918
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 17:13:42 GMTstoragesummary.json.1570468422
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 18:12:31 GMTstoragesummary.json.1570471950
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 19:02:08 GMTstoragesummary.json.1570474928
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 20:03:29 GMTstoragesummary.json.1570478609
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 21:07:24 GMTstoragesummary.json.1570482444
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 22:02:09 GMTstoragesummary.json.1570485729
-rw-rw-r--1000Mon, 07 Oct 2019 23:06:16 GMTstoragesummary.json.1570489576
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 00:08:17 GMTstoragesummary.json.1570493296
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 01:13:42 GMTstoragesummary.json.1570497221
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 02:10:01 GMTstoragesummary.json.1570500601
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 03:14:45 GMTstoragesummary.json.1570504484
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 04:15:53 GMTstoragesummary.json.1570508152
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 05:08:23 GMTstoragesummary.json.1570511302
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 06:14:47 GMTstoragesummary.json.1570515287
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 07:15:38 GMTstoragesummary.json.1570518938
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 08:11:53 GMTstoragesummary.json.1570522312
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 09:06:55 GMTstoragesummary.json.1570525615
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 10:04:02 GMTstoragesummary.json.1570529042
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 11:05:52 GMTstoragesummary.json.1570532752
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 12:02:46 GMTstoragesummary.json.1570536166
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 13:02:04 GMTstoragesummary.json.1570539724
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 14:13:47 GMTstoragesummary.json.1570544026
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 15:15:32 GMTstoragesummary.json.1570547732
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 16:12:25 GMTstoragesummary.json.1570551145
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 17:16:13 GMTstoragesummary.json.1570554973
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 18:10:02 GMTstoragesummary.json.1570558201
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 19:03:18 GMTstoragesummary.json.1570561398
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 20:15:01 GMTstoragesummary.json.1570565701
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 21:07:49 GMTstoragesummary.json.1570568869
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 22:05:26 GMTstoragesummary.json.1570572326
-rw-rw-r--1000Tue, 08 Oct 2019 23:05:05 GMTstoragesummary.json.1570575905
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 00:06:39 GMTstoragesummary.json.1570579598
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 01:11:05 GMTstoragesummary.json.1570583465
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 02:06:28 GMTstoragesummary.json.1570586788
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 03:15:44 GMTstoragesummary.json.1570590944
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 04:14:01 GMTstoragesummary.json.1570594441
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 05:08:20 GMTstoragesummary.json.1570597700
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 06:03:11 GMTstoragesummary.json.1570600991
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 07:06:50 GMTstoragesummary.json.1570604810
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 08:11:53 GMTstoragesummary.json.1570608713
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 09:08:50 GMTstoragesummary.json.1570612130
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 10:15:36 GMTstoragesummary.json.1570616136
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 11:06:14 GMTstoragesummary.json.1570619174
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 12:14:45 GMTstoragesummary.json.1570623285
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 13:03:50 GMTstoragesummary.json.1570626230
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 14:11:17 GMTstoragesummary.json.1570630277
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 15:06:48 GMTstoragesummary.json.1570633608
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 16:15:24 GMTstoragesummary.json.1570637724
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 17:13:50 GMTstoragesummary.json.1570641229
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 18:06:30 GMTstoragesummary.json.1570644389
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 19:08:15 GMTstoragesummary.json.1570648095
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 20:06:12 GMTstoragesummary.json.1570651572
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 21:14:26 GMTstoragesummary.json.1570655666
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 22:14:26 GMTstoragesummary.json.1570659266
-rw-rw-r--1000Wed, 09 Oct 2019 23:05:53 GMTstoragesummary.json.1570662353
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 00:11:52 GMTstoragesummary.json.1570666311
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 01:03:25 GMTstoragesummary.json.1570669405
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 02:04:04 GMTstoragesummary.json.1570673044
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 03:11:24 GMTstoragesummary.json.1570677084
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 04:02:24 GMTstoragesummary.json.1570680144
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 05:02:33 GMTstoragesummary.json.1570683753
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 06:06:55 GMTstoragesummary.json.1570687615
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 07:14:11 GMTstoragesummary.json.1570691651
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 08:13:56 GMTstoragesummary.json.1570695236
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 09:16:17 GMTstoragesummary.json.1570698977
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 10:09:41 GMTstoragesummary.json.1570702181
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 11:02:22 GMTstoragesummary.json.1570705342
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 12:05:14 GMTstoragesummary.json.1570709114
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 13:05:06 GMTstoragesummary.json.1570712705
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 14:08:53 GMTstoragesummary.json.1570716533
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 15:04:33 GMTstoragesummary.json.1570719873
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 16:12:55 GMTstoragesummary.json.1570723975
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 17:20:59 GMTstoragesummary.json.1570728059
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 18:04:26 GMTstoragesummary.json.1570730666
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 19:07:56 GMTstoragesummary.json.1570734476
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 20:11:40 GMTstoragesummary.json.1570738300
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 21:13:21 GMTstoragesummary.json.1570742001
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 22:07:04 GMTstoragesummary.json.1570745223
-rw-rw-r--1000Thu, 10 Oct 2019 23:11:07 GMTstoragesummary.json.1570749067
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 00:09:55 GMTstoragesummary.json.1570752595
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 01:06:07 GMTstoragesummary.json.1570755967
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 02:02:07 GMTstoragesummary.json.1570759327
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 03:14:05 GMTstoragesummary.json.1570763645
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 04:12:43 GMTstoragesummary.json.1570767163
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 05:12:47 GMTstoragesummary.json.1570770767
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 06:01:41 GMTstoragesummary.json.1570773701
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 07:10:22 GMTstoragesummary.json.1570777822
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 08:12:53 GMTstoragesummary.json.1570781573
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 09:03:23 GMTstoragesummary.json.1570784603
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 10:05:33 GMTstoragesummary.json.1570788333
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 11:11:53 GMTstoragesummary.json.1570792313
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 12:13:25 GMTstoragesummary.json.1570796005
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 13:08:11 GMTstoragesummary.json.1570799290
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 14:01:31 GMTstoragesummary.json.1570802491
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 15:02:18 GMTstoragesummary.json.1570806138
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 16:11:51 GMTstoragesummary.json.1570810311
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 17:14:38 GMTstoragesummary.json.1570814078
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 18:05:34 GMTstoragesummary.json.1570817134
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 19:15:07 GMTstoragesummary.json.1570821307
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 20:14:02 GMTstoragesummary.json.1570824842
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 21:10:22 GMTstoragesummary.json.1570828222
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 22:03:18 GMTstoragesummary.json.1570831398
-rw-rw-r--1000Fri, 11 Oct 2019 23:11:15 GMTstoragesummary.json.1570835475
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 00:11:01 GMTstoragesummary.json.1570839061
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 01:03:07 GMTstoragesummary.json.1570842187
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 02:07:11 GMTstoragesummary.json.1570846030
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 03:09:58 GMTstoragesummary.json.1570849798
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 04:10:48 GMTstoragesummary.json.1570853448
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 05:01:49 GMTstoragesummary.json.1570856509
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 06:07:55 GMTstoragesummary.json.1570860475
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 07:14:21 GMTstoragesummary.json.1570864461
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 08:13:30 GMTstoragesummary.json.1570868010
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 09:11:20 GMTstoragesummary.json.1570871480
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 10:14:17 GMTstoragesummary.json.1570875256
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 11:02:29 GMTstoragesummary.json.1570878149
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 12:05:43 GMTstoragesummary.json.1570881943
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 13:02:23 GMTstoragesummary.json.1570885343
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 14:09:59 GMTstoragesummary.json.1570889399
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 15:14:17 GMTstoragesummary.json.1570893257
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 16:02:38 GMTstoragesummary.json.1570896158
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 17:04:39 GMTstoragesummary.json.1570899879
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 18:11:17 GMTstoragesummary.json.1570903877
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 19:03:04 GMTstoragesummary.json.1570906984
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 20:12:18 GMTstoragesummary.json.1570911138
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 21:02:28 GMTstoragesummary.json.1570914148
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 22:05:45 GMTstoragesummary.json.1570917945
-rw-rw-r--1000Sat, 12 Oct 2019 23:09:13 GMTstoragesummary.json.1570921753
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 00:12:48 GMTstoragesummary.json.1570925568
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 01:15:46 GMTstoragesummary.json.1570929346
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 02:13:20 GMTstoragesummary.json.1570932800
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 03:08:56 GMTstoragesummary.json.1570936136
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 04:14:40 GMTstoragesummary.json.1570940080
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 05:15:47 GMTstoragesummary.json.1570943746
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 06:08:34 GMTstoragesummary.json.1570946914
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 07:02:31 GMTstoragesummary.json.1570950151
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 08:02:41 GMTstoragesummary.json.1570953761
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 09:14:52 GMTstoragesummary.json.1570958092
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 10:04:22 GMTstoragesummary.json.1570961062
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 11:08:07 GMTstoragesummary.json.1570964887
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 12:09:03 GMTstoragesummary.json.1570968543
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 13:10:35 GMTstoragesummary.json.1570972235
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 14:12:21 GMTstoragesummary.json.1570975941
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 15:13:45 GMTstoragesummary.json.1570979624
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 16:12:54 GMTstoragesummary.json.1570983174
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 17:11:28 GMTstoragesummary.json.1570986688
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 18:03:46 GMTstoragesummary.json.1570989825
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 19:02:03 GMTstoragesummary.json.1570993323
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 20:07:05 GMTstoragesummary.json.1570997225
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 21:04:30 GMTstoragesummary.json.1571000669
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 22:09:29 GMTstoragesummary.json.1571004569
-rw-rw-r--1000Sun, 13 Oct 2019 23:13:51 GMTstoragesummary.json.1571008431
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 00:09:52 GMTstoragesummary.json.1571011792
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 01:04:59 GMTstoragesummary.json.1571015099
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 02:13:31 GMTstoragesummary.json.1571019211
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 03:11:57 GMTstoragesummary.json.1571022717
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 04:15:54 GMTstoragesummary.json.1571026554
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 05:07:10 GMTstoragesummary.json.1571029630
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 06:06:29 GMTstoragesummary.json.1571033189
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 07:03:24 GMTstoragesummary.json.1571036604
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 08:07:23 GMTstoragesummary.json.1571040443
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 09:14:13 GMTstoragesummary.json.1571044452
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 10:09:00 GMTstoragesummary.json.1571047739
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 11:11:59 GMTstoragesummary.json.1571051519
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 12:09:21 GMTstoragesummary.json.1571054961
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 13:11:31 GMTstoragesummary.json.1571058691
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 14:05:40 GMTstoragesummary.json.1571061940
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 15:15:19 GMTstoragesummary.json.1571066119
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 16:14:45 GMTstoragesummary.json.1571069685
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 17:11:22 GMTstoragesummary.json.1571073082
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 18:09:19 GMTstoragesummary.json.1571076559
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 19:09:45 GMTstoragesummary.json.1571080185
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 20:15:12 GMTstoragesummary.json.1571084111
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 21:05:09 GMTstoragesummary.json.1571087109
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 22:09:07 GMTstoragesummary.json.1571090947
-rw-rw-r--1000Mon, 14 Oct 2019 23:06:04 GMTstoragesummary.json.1571094364
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 00:09:44 GMTstoragesummary.json.1571098184
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 01:12:40 GMTstoragesummary.json.1571101960
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 02:01:45 GMTstoragesummary.json.1571104905
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 03:03:02 GMTstoragesummary.json.1571108582
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 04:06:38 GMTstoragesummary.json.1571112397
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 05:03:57 GMTstoragesummary.json.1571115837
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 06:05:38 GMTstoragesummary.json.1571119537
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 07:08:27 GMTstoragesummary.json.1571123306
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 08:06:55 GMTstoragesummary.json.1571126814
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 09:06:12 GMTstoragesummary.json.1571130372
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 10:11:53 GMTstoragesummary.json.1571134312
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 11:03:08 GMTstoragesummary.json.1571137388
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 12:13:18 GMTstoragesummary.json.1571141598
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 13:11:01 GMTstoragesummary.json.1571145061
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 14:09:17 GMTstoragesummary.json.1571148557
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 15:10:07 GMTstoragesummary.json.1571152206
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 16:05:56 GMTstoragesummary.json.1571155556
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 17:05:16 GMTstoragesummary.json.1571159115
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 18:15:35 GMTstoragesummary.json.1571163335
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 19:10:52 GMTstoragesummary.json.1571166652
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 20:13:17 GMTstoragesummary.json.1571170397
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 21:14:37 GMTstoragesummary.json.1571174077
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 22:13:14 GMTstoragesummary.json.1571177594
-rw-rw-r--1000Tue, 15 Oct 2019 23:05:11 GMTstoragesummary.json.1571180711
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 00:08:16 GMTstoragesummary.json.1571184496
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 01:01:46 GMTstoragesummary.json.1571187706
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 02:14:29 GMTstoragesummary.json.1571192069
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 03:15:43 GMTstoragesummary.json.1571195743
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 04:16:17 GMTstoragesummary.json.1571199377
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 05:05:12 GMTstoragesummary.json.1571202312
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 06:09:40 GMTstoragesummary.json.1571206180
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 07:13:20 GMTstoragesummary.json.1571210000
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 08:07:36 GMTstoragesummary.json.1571213256
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 09:09:34 GMTstoragesummary.json.1571216973
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 10:06:51 GMTstoragesummary.json.1571220411
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 11:10:29 GMTstoragesummary.json.1571224229
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 12:03:24 GMTstoragesummary.json.1571227403
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 13:07:03 GMTstoragesummary.json.1571231223
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 14:07:56 GMTstoragesummary.json.1571234876
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 15:06:20 GMTstoragesummary.json.1571238380
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 16:10:34 GMTstoragesummary.json.1571242234
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 17:14:00 GMTstoragesummary.json.1571246040
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 18:02:15 GMTstoragesummary.json.1571248935
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 19:10:05 GMTstoragesummary.json.1571253005
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 20:09:09 GMTstoragesummary.json.1571256549
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 21:11:45 GMTstoragesummary.json.1571260305
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 22:03:00 GMTstoragesummary.json.1571263380
-rw-rw-r--1000Wed, 16 Oct 2019 23:02:22 GMTstoragesummary.json.1571266942
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 00:03:24 GMTstoragesummary.json.1571270604
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 01:16:24 GMTstoragesummary.json.1571274984
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 02:10:49 GMTstoragesummary.json.1571278248
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 03:01:54 GMTstoragesummary.json.1571281314
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 04:12:03 GMTstoragesummary.json.1571285523
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 05:05:14 GMTstoragesummary.json.1571288714
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 06:12:53 GMTstoragesummary.json.1571292773
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 07:01:25 GMTstoragesummary.json.1571295684
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 08:11:21 GMTstoragesummary.json.1571299880
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 09:16:16 GMTstoragesummary.json.1571303776
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 10:03:49 GMTstoragesummary.json.1571306629
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 11:04:16 GMTstoragesummary.json.1571310256
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 12:12:39 GMTstoragesummary.json.1571314359
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 13:09:44 GMTstoragesummary.json.1571317784
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 14:13:30 GMTstoragesummary.json.1571321610
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 15:05:19 GMTstoragesummary.json.1571324719
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 16:04:24 GMTstoragesummary.json.1571328264
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 17:08:32 GMTstoragesummary.json.1571332112
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 18:14:00 GMTstoragesummary.json.1571336040
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 19:05:37 GMTstoragesummary.json.1571339137
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 20:11:00 GMTstoragesummary.json.1571343060
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 21:14:59 GMTstoragesummary.json.1571346899
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 22:15:57 GMTstoragesummary.json.1571350557
-rw-rw-r--1000Thu, 17 Oct 2019 23:08:19 GMTstoragesummary.json.1571353699
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 00:12:23 GMTstoragesummary.json.1571357543
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 01:12:17 GMTstoragesummary.json.1571361137
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 02:05:17 GMTstoragesummary.json.1571364316
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 03:15:54 GMTstoragesummary.json.1571368554
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 04:15:17 GMTstoragesummary.json.1571372117
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 05:06:50 GMTstoragesummary.json.1571375210
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 06:14:51 GMTstoragesummary.json.1571379290
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 07:10:30 GMTstoragesummary.json.1571382629
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 08:12:06 GMTstoragesummary.json.1571386326
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 09:02:50 GMTstoragesummary.json.1571389370
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 10:08:17 GMTstoragesummary.json.1571393297
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 11:02:32 GMTstoragesummary.json.1571396552
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 12:02:15 GMTstoragesummary.json.1571400135
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 13:08:30 GMTstoragesummary.json.1571404110
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 14:04:42 GMTstoragesummary.json.1571407482
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 15:03:24 GMTstoragesummary.json.1571411004
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 16:05:04 GMTstoragesummary.json.1571414704
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 17:04:26 GMTstoragesummary.json.1571418265
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 18:08:09 GMTstoragesummary.json.1571422088
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 19:13:21 GMTstoragesummary.json.1571426001
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 20:09:53 GMTstoragesummary.json.1571429392
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 21:13:58 GMTstoragesummary.json.1571433238
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 22:05:16 GMTstoragesummary.json.1571436316
-rw-rw-r--1000Fri, 18 Oct 2019 23:06:10 GMTstoragesummary.json.1571439970
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 00:05:45 GMTstoragesummary.json.1571443544
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 01:08:54 GMTstoragesummary.json.1571447334
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 02:14:35 GMTstoragesummary.json.1571451275
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 03:14:04 GMTstoragesummary.json.1571454844
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 04:04:58 GMTstoragesummary.json.1571457898
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 05:10:33 GMTstoragesummary.json.1571461833
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 06:05:13 GMTstoragesummary.json.1571465113
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 07:04:27 GMTstoragesummary.json.1571468667
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 08:14:46 GMTstoragesummary.json.1571472886
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 09:10:01 GMTstoragesummary.json.1571476201
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 10:04:39 GMTstoragesummary.json.1571479479
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 11:10:25 GMTstoragesummary.json.1571483425
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 12:13:47 GMTstoragesummary.json.1571487227
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 13:03:39 GMTstoragesummary.json.1571490219
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 14:02:10 GMTstoragesummary.json.1571493730
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 15:06:25 GMTstoragesummary.json.1571497585
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 16:09:16 GMTstoragesummary.json.1571501356
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 17:07:21 GMTstoragesummary.json.1571504841
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 18:14:51 GMTstoragesummary.json.1571508891
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 19:01:30 GMTstoragesummary.json.1571511690
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 20:03:46 GMTstoragesummary.json.1571515426
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 21:06:41 GMTstoragesummary.json.1571519201
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 22:15:07 GMTstoragesummary.json.1571523307
-rw-rw-r--1000Sat, 19 Oct 2019 23:14:57 GMTstoragesummary.json.1571526897
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 00:11:13 GMTstoragesummary.json.1571530273
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 01:02:05 GMTstoragesummary.json.1571533325
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 02:03:45 GMTstoragesummary.json.1571537024
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 03:06:57 GMTstoragesummary.json.1571540816
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 04:07:09 GMTstoragesummary.json.1571544429
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 05:06:08 GMTstoragesummary.json.1571547968
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 06:02:18 GMTstoragesummary.json.1571551337
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 07:07:11 GMTstoragesummary.json.1571555231
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 08:14:49 GMTstoragesummary.json.1571559289
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 09:14:37 GMTstoragesummary.json.1571562877
-rw-rw-r--1000Sun, 20 Oct 2019 10:16:06 GMTstoragesummary.json.1571566566
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 14:09:18 GMTstoragesummary.json.1573481357
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 15:03:55 GMTstoragesummary.json.1573484635
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 16:02:13 GMTstoragesummary.json.1573488133
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 17:14:53 GMTstoragesummary.json.1573492493
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 18:08:33 GMTstoragesummary.json.1573495713
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 19:07:11 GMTstoragesummary.json.1573499231
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 20:14:41 GMTstoragesummary.json.1573503281
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 21:12:24 GMTstoragesummary.json.1573506743
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 22:07:03 GMTstoragesummary.json.1573510023
-rw-rw-r--1000Mon, 11 Nov 2019 23:16:08 GMTstoragesummary.json.1573514167
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 00:10:17 GMTstoragesummary.json.1573517417
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 01:02:44 GMTstoragesummary.json.1573520564
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 02:10:16 GMTstoragesummary.json.1573524615
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 03:12:16 GMTstoragesummary.json.1573528335
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 04:05:21 GMTstoragesummary.json.1573531521
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 05:09:32 GMTstoragesummary.json.1573535371
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 06:08:03 GMTstoragesummary.json.1573538883
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 07:02:39 GMTstoragesummary.json.1573542159
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 08:04:19 GMTstoragesummary.json.1573545859
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 09:08:37 GMTstoragesummary.json.1573549717
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 10:13:26 GMTstoragesummary.json.1573553606
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 11:07:59 GMTstoragesummary.json.1573556879
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 12:06:46 GMTstoragesummary.json.1573560406
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 13:10:17 GMTstoragesummary.json.1573564217
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 14:13:55 GMTstoragesummary.json.1573568035
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 15:11:21 GMTstoragesummary.json.1573571481
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 16:01:32 GMTstoragesummary.json.1573574492
-rw-rw-r--1000Tue, 12 Nov 2019 17:13:46 GMTstoragesummary.json.1573578826